Aalto-yliopistolla auki 3D-mallinnuksen ja tuotesuunnittelun lehtorin tehtävä

From: Hartikainen Jussi <jussi.hartikainen_at_aalto.fi>
Date: Thu, 23 Jan 2014 14:23:59 +0000

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Muotoilun laitoksella on haettavana 3D-mallinnuksen ja tuotesuunnittelun lehtorin tehtävä

Tehtävä ovat työsopimussuhteinen ja se voidaan täyttää mille tahansa Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän tasolle. Tehtävä täytetään 1.8.2014 alkaen joko viiden (5) vuoden määräajaksi tai toistaiseksi.

Tehtävät
Lehtorin opetus- ja tutkimusalana ovat tietokonepohjaiset 3D-mallinnus- ja valmistusmenetelmät muotoilussa. Lehtorin tehtävänä on muotoilun perusopetuksen antaminen ja kehittäminen yhdessä vastaavan professorin kanssa ja erityisesti 3D mallinnusohjelmien opetuksen suunnittelu, kehittäminen ja järjestäminen laajasti muotoilun eri alueiden erityispiirteet ja suunnitteluprosessit huomioiden. Vastuualueeseen kuuluu myös osallistuminen Muotoilun laitoksen IT:n ja studioiden 3D-mallinnuksen kehittämistyöhön, ja lehtorin odotetaan seuraavan digitaalisen työskentely-ympäristön kansainvälistä kehittymistä ja arvioivan kehityksen vaikutusta opetussuunnitteluun. Tehtävässään lehtori toimii yhteistyössä laitoksen muun opetushenkilökunnan kanssa.
Lehtorilta edellytetään ajankohtaisimpien 3D-ohjelmien hallintaa ja soveltamista. Oleellisia ohjelmia Muotoilun laitoksella ovat Rhino 3D -mallinnusohjelma konseptimuotoilussa ja siihen liittyvä V-Trace -kuvanrakennusohjelma sekä suunnittelu- ja simulointijärjestelmä CATIA. Lehtorilta edellytetään kykyä näiden tai vastaavanlaisten ohjelmistojen käyttämiseen. Lehtorin tulee hallita myös mallinnus- ja prototypointiketjun muut osat, kuten digitaalinen mittaus ja tulostusta varten tehtävien radoitusohjelmien käyttö ja hänellä tulee olla vahvaa kokemusta erilaisista tulostusteknologioista kuten 3D- printtauksesta, rapid prototyping -menetelmistä ja NC- jyrsinnästä. Tehtävän hoitaminen edellyttää laajaa tuotesuunnittelun käytännön perehtyneisyyttä, eri materiaalien ja teollisten tuotantotapojen tuntemusta sekä projektinohjaus- ja ryhmätyötaitoja.

Hakuaika tehtävään päättyy 31.1.2014.

Lisätietoja: http://www.aalto.fi/fi/current/jobs/teaching_and_research/2_lehtoria_muotoilun_laitokselle-aalto_arts/
Received on Thu Jan 23 2014 - 16:24:11 EET

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Tue Feb 13 2018 - 12:38:57 EET